Welkom

Welkom op de website van Jan Ligthart Huibeven. 

 Momenteel zijn we druk bezig om de website te moderniseren en actualiseren. Nog even geduld,

en de nieuwe site zal online komen.


Als u de school nog niet kent kijk eens bij het kopje "kennismaken". 

Wilt u een kort filmpje zien over onze kernwaarden? klik dan hier
Zoekt u de schoolgids of de jaarkalender? De kunt u met een klik downloaden bij "ouderinformatie"

 

 

 

Onze Missie

Op de Jan Ligthartschool Huibeven bereiden we kinderen voor op het zelfstandig functioneren in de huidige en toekomstige maatschappij, waarbij leren leren en de zorg voor kinderen bij het benutten van ieders talenten en het behalen van optimale resultaten van belang zijn. Daarbij vinden we het zeer belangrijk dat we in een prettige sfeer structuur aanbieden en waardering voor elkaar uitspreken.

Onze Visie

Om aan onze missie invulling te geven hebben we met elkaar zes waarden opgesteld:
1. Duidelijkheid: Een duidelijke structuur en consequent zijn vindt het team heel belangrijk. Dat eist aandacht van de leraren, maar het stelt ook eisen aan de kinderen. De ervaring leert dat kinderen goed gedijen als ze weten wat ze kunnen verwachten en wat van hen verwacht wordt. Ook richting ouders willen we duidelijk zijn en op een goede manier communiceren. 2. Zelfontplooiing: Kinderen leren door al hun talenten te ontwikkelen. We rekenen niet alleen uit een boek maar ook door middel van liedjes en bewegingen. Taal leren we niet alleen door te schrijven maar ook door te lezen, presentaties te verzorgen en werkstukken te maken. Ook leerkrachten zijn continue in ontwikkeling. Een leven lang leren is zeker op hen van toepassing. Leren doe je niet alleen via cursussen maar juist ook van elkaar. Er lopen zoveel talenten rond op onze school en die willen we optimaal benutten. 3. Waardering: Bij de Jan Ligthartschool Huibeven staat een persoonlijke ontwikkeling in harmonie met anderen voorop. Kinderen leren er zichzelf en elkaar te respecteren en, met inachtneming van de belangen van anderen, op te komen voor hun eigen keuzes. Ze worden serieus genomen en aangesproken op hun gevoel voor verantwoordelijkheid. Ze leren elkaar te helpen en waarderen en met elkaar samen te werken. 4. Zelfstandigheid: Bij de Jan Ligthartschool Huibeven staat zelfstandigheid hoog aangeschreven. De jongste kleuters worden al zoveel mogelijk op hun eigen verantwoordelijkheid aangesproken en in de loop van de basisschoolperiode wordt dat steeds meer uitgebreid. Kinderen verschillen in mogelijkheden, in tempo, in belangstelling en in karakter. De leraren van de Jan Ligthartschool 'Huibeven' beschouwen het als vanzelfsprekend dat ze de kinderen serieus nemen en hen aanzetten hun talenten te benutten. De leraren houden rekening met de mogelijkheden van elk afzonderlijk kind. 5. Leren leren: Kinderen beschikken zelf over ontwikkelingskracht. Door een positieve benadering en door vertrouwen in het kind kan die ontwikkeling tot bloei komen. Wij leren de kinderen terug te kijken op de eigen prestaties en hun voordeel te doen met hun ervaringen. De leraren zorgen er ook voor dat zoveel mogelijk aspecten van het leven en van de maatschappij op school aan bod komen. 6. Prettige sfeer: Jan Ligthartschool Huibeven streeft naar een sfeer van rust, regelmaat, veiligheid en vertrouwen We denken in kansen en oplossingen. Positiviteit en plezier in werken en leren staat bij ons voorop. Het team van de Jan Ligthartschool Huibeven stimuleert de kinderen en houdt hun belangstelling levendig door hen positief te benaderen en hen te vertrouwen.